İstanbul Şişlide Bayan Eskort İlanları Zabıta Tembihnamesi | Taşköprü Belediyesi

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü tarafından hazırlanan Zabıta Tembihnamesi Belediye Meclisinin 04.01.2011 tarih ve 4 sayılı kararı gereği oybirliği ile kabul edilerek yürürlüğe girdi. Bu Tembihnamenin amacı ilçenin düzen ve esenliği sağlamaktır. Bu Tembihname 20/05/1930 tarih ve 1498 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 tarih ve 486 numaralı Kanunun bazı maddelerini Muadil Kanunun 1 ve 2. Maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Bu Tembihname, Taşköprü Belediyesi ve mücavir alan sınırları içerisinde ilçemiz halkına hizmet veren tüm ünitelerin, imalathane, ticarethane gibi işyerleri ve herhangi bir işyerine bağlı olmaksızın mal ve hizmet üreten kişileri, belde halkını ve belde de her ne sebeple olursa olsun bulunanları kapsar.

ZABITA TEMBİHNAMESİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ !