maltepe escort alanya escort kartal escort manavgat escort izmir escort bursa escort porno indir Antalya escort
porno izle istanbul escort escort istanbul izmir escort izmir escort
kadikoy escort
istanbul escort
escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan masaj masaj masaj masaj masaj masaj

TAŞKÖPRÜ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

BÖLGE MÜDÜRÜ ALIM İLANI

 

Kastamonu Taşköprü Organize Sanayi Bölgesinde tam zamanlı çalışmak üzere bölge müdürü alımı yapacaktır.

 

Personelin niteliği:

 

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya yabancı devlet tabiiyetinde bulunanlar için ilgili Bakanlık izni almak,

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

4) Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde aranan koşulları taşımak,

  1. Madde (b) fıkrası: 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkum olmamak

 

5) Askerlikle ilgisi bulunmamak.

6) 4 yıllık lisans eğitimi veren veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumu tarafından onaylanan mühendislik veya mimarlık fakültelerinden mezun olmak

7) En az 5 yıllık iş tecrübesine sahip olmak. 

Şartları sağlayan kişilerin 30.11.2015 tarihi saat 17:00’ye kadar Kastamonu Taşköprü Organize Sanayi Bölgesine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Organize Sanayi Bölgesi, Bölge Müdürü alıp almama yetkisine sahiptir.