- sikiş istanbul escort istanbul escort istanbul escort bayan Antalya escort bayan

mecidiyeköy escort ataköy escort beylikdüzü escort

MİMAR ALIMI İLANI

TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI – FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

MİMAR ALIMI İLANI

Taşköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde tam zamanlı çalıştırılmak üzere Mimar

alımı yapılacaktır.

Personelin niteliği:

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya yabancı devlet tabiiyetinde bulunanlar için ilgili

Bakanlık izni almak,

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

4) Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde aranan koşulları taşımak,

13. Madde (b) fıkrası: 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü

maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya

daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin

işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,

zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,

ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı

değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına

mahkum olmamak

5) Askerlikle ilgisi bulunmamak.

6) 4 yıllık lisans eğitimi veren veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumu tarafından onaylanan

mühendislik veya mimarlık fakültelerinden mezun olmak

Şartları sağlayan kişilerin 21.12.2015 tarihi saat 17:00’ye kadar Taşköprü Belediye

Başkanlığı’na şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Taşköprü Belediye Başkanlığı mimar alıp almama yetkisine sahiptir.

TAŞKÖPRÜ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BÖLGE MÜDÜRÜ ALIM İLANI

TAŞKÖPRÜ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

BÖLGE MÜDÜRÜ ALIM İLANI

 

Kastamonu Taşköprü Organize Sanayi Bölgesinde tam zamanlı çalışmak üzere bölge müdürü alımı yapacaktır.

 

Personelin niteliği:

 

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya yabancı devlet tabiiyetinde bulunanlar için ilgili Bakanlık izni almak,

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

4) Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde aranan koşulları taşımak,

  1. Madde (b) fıkrası: 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkum olmamak

 

5) Askerlikle ilgisi bulunmamak.

6) 4 yıllık lisans eğitimi veren veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumu tarafından onaylanan mühendislik veya mimarlık fakültelerinden mezun olmak

7) En az 5 yıllık iş tecrübesine sahip olmak. 

Şartları sağlayan kişilerin 30.11.2015 tarihi saat 17:00’ye kadar Kastamonu Taşköprü Organize Sanayi Bölgesine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Organize Sanayi Bölgesi, Bölge Müdürü alıp almama yetkisine sahiptir.

 

Web Sitemiz Yenilendi

Web sitemiz yenilenerek yayın hayatına başlamıştır. Web sitemiz hakkındaki görüş, öneri ve şikayetlerinizi admin@taskopru.bel.tr adresine mail yoluyla gönderebilirsiniz.
Taşköprü Belediye Başkanlığı