kartal escort
porno izle
maltepe escort
alanya escort
maltepe escort
atasehir escort
kadikoy escort
alanya escort
TAŞKÖPRÜ BELEDİYESİ TAŞERON İŞÇİLERLE İLGİLİ TESPİT KOMİSYON KARARI YAYIMLANDI – Taşköprü Belediyesi
-

istanbul escort

escort istanbul

porno izle

porno indir

 

TESPİT KOMİSYONU KARARI

24/12/2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01/01/2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. ve Geçici 24. üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar” hakkındaki tebliğin ilgili maddesi gereğince oluşturulan Tespit Komisyonumuzca 02/03/2018 tarihinde saat 14.00’da toplanılarak;

Taşköprü  Belediyesinde Personel Çalıştırılmasına Dair Hizmet Alımı ihaleleri kapsamında 04/12/2017 tarihinde çalışmakta olan, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 24.Maddesinden faydalanmak üzere yasal süresi içerisinde başvuruda bulunan ve ekli listelerde;

Ek-1 Nolu Listede “Arşiv Araştırması Yapılmış Olmak” şartı hariç diğer şartlar doğrultusunda Komisyonumuzca hak sahibi olduğu değerlendirilen 47 kişi ile müracaatları uygun görülmeyerek REDDEDİLEN 3 kişinin yayınlanmasına,

Arşiv Araştırmaları henüz gelmediğinden herhangi bir hak kayıplarının olmaması için başvuruların kabulüne; ancak 02.04.2018 tarihine kadar Arşiv Araştırması sonuçlarının uygun gelenlerin sınavda başarılı olmaları halinde belediyemiz şirketinde girişlerinin yapılmasına, 02.04.2018 tarihine kadar Arşiv Araştırmaları gelmediği takdirde belediyemiz şirketinde işe başlamalarının Arşiv Araştırması geldiği tarihten sonra komisyonumuzca tekrar değerlendirilerek girişlerinin yapılmasına,

Ek-2 Nolu Listede yayınlanan kişilerin Arşiv Araştırmaları geldiğinden Hak Sahibi olarak ilanlarının yapılmasına ve sınavı kazandıkları takdirde belediyemiz şirketinde işe girişlerinin yapılmasına,

Adı-Soyadı ve T.C kimlik numaralarıyla yer alan kişilerin müracaatlarına dair yapılan Ön inceleme ve Esas İnceleme sonucunda düzenlenen listelerin ilgili tebliğin “İlan” başlıklı 35.Maddesi gereğince İdarenin resmi internet sitesinden ve belediyemiz ilan panosundan yayımlanarak ilan edilmesine, bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçeceğinden başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmamasına; listelerin yüklenici firmaya yazılı olarak bildirilmesine,

İtirazların ilgili Tebliğin 36.Maddesine istinaden Kastamonu Valiliği bünyesinde oluşturulan İtiraz Komisyonuna, Tebliğin 31.Maddesi gereğince 03/03/2018-05/03/2018 tarihleri içerisinde yapılmasına,

Tespit Komisyonumuzca oybirliğiyle karar verilmiştir. 02/03/2018

 

Komisyon Başkanı                               Üye                                                      Üye

 

Ceyhun ÇORBACI                               Nevzat TAPAR                        Cemali ÖZSOY

Belediye Başkan Yrd.                           Yazı İşleri Müd. V.                              Mali Hiz. Müd. V.

( İmzalı)                                               ( İmzalı)                                               ( İmzalı)

 

 

 

 

Üye                                                      Üye

 

Can ÇAKIR                                          Erdoğan M. ÜSTÜNDAĞ

Tekniker                                              Malmüdürü

( İmzalı)                                               ( İmzalı)

 

EKLER : 

 

EK-2

EK – 1

TespitKomisyonuKararı ( Taşköprü)